Dlaczego przy rejestracji u bukmachera trzeba dołączyć skan dowodu osobistego? Bukmacherzy bez dowodu.

Zanim obstawisz swój pierwszy zakład bukmacherski musisz najpierw zarejestrować konto u legalnego bukmachera, a także przejść pomyślnie proces weryfikacji konta. Jest on niezbędny do tego, aby firma bukmacherska mogła potwierdzić Twoją tożsamość. W trakcie weryfikacji niezbędny jest skan dowodu osobistego, co budzi pewne obawy wielu użytkowników. W tym artykule powiemy kilka słów o tym, na czym polega weryfikacja i czy skan dowodu osobistego faktycznie jest konieczny.

Na czym polega proces weryfikacji konta u bukmachera?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, bukmacherzy mają obowiązek weryfikowania tożsamości swoich klientów. W tym miejscu warto zaznaczyć, że zakłady bukmacherskie w Polsce mogą obstawiać osoby, które ukończyły 18. rok życia i posiadają obywatelstwo polskie. Cudzoziemcy zyskają możliwość obstawiania zakładów w momencie, gdy uzyskają kartę pobytu. Aby wykluczyć udział w zakładach wzajemnych osób niepełnoletnich, a także osób zakładających fałszywe konta, bukmacherzy stosują procedury KYC (Know Your Customer), w ramach których weryfikowana jest tożsamość użytkowników.

Aby pomyślnie zweryfikować konto, gracz powinien załączyć skan lub zdjęcie dokumentu tożsamości. Wymagany jest także dokument potwierdzający adres zamieszkania. Na podstawie nadesłanych dokumentów bukmacher weryfikuje i potwierdza konto. Należy pamiętać, że dopiero po pełnej aktywacji konta użytkownicy zyskują możliwość obstawiania zakładów bez górnego limitu stawek, a także możliwość wypłacania ewentualnych wygranych.

Dlaczego bukmacher wymaga skanu dowodu osobistego?

Ponieważ jest to jedyny sposób na potwierdzenie tożsamości klienta. Wynika to bezpośrednio z obowiązującej w Polsce ustawy hazardowej, która nakłada na firmy bukmacherskie obowiązek stosowania mechanizmów kontroli, które wykluczą udział w zakładach wzajemnych osób niepełnoletnich. W ten sposób zapobiega się również praniu brudnych pieniędzy, ponieważ uniemożliwia to zakładanie fałszywych kont. Dodatkowym zabezpieczeniem jest wymóg załączenia dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania. Dzięki temu, samo posiadanie cudzego dowodu osobistego nie wystarczy do pełnej rejestracji konta.

Czytaj również:  Jak rozpoznać legalnego bukmachera? Rejestracja u bukmachera.

Czy dowód osobisty można zastąpić innym dokumentem?

Zgodnie z definicją, dokument tożsamości to dokument zawierający takie informacje, jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny (PESEL) oraz zdjęcie. Znamiona tej definicji wyczerpuje również paszport, który może być wykorzystany przy weryfikacji konta. Nie można z kolei użyć prawa jazdy, które nie jest dokumentem tożsamości. Jeśli chodzi o cudzoziemców, mogą oni założyć konto u bukmachera wykorzystując kartę pobytu. Jeśli chodzi o dokumenty potwierdzające adres zamieszkania, taki dokument powinien posiadać datę wystawienia (ostatnie 3 miesiące), dane osobowe i adres. Może to być np. rachunek wystawiony na Twoje dane lub wyciąg z konta w banku.

Czy wystarczy zdjęcie dowodu osobistego?

Chociaż w regulaminie bukmachera znajduje się zazwyczaj „skan dokumentu tożsamości” w praktyce może to być również zdjęcie dokumentu. Takie zdjęcie musi spełniać dwa podstawowe założenia: powinno być na tyle wyraźne, aby umożliwić odczytanie wszystkich danych, a także powinny być widoczne wszystkie cztery krawędzie dokumentu. Taka fotografia w zupełności wystarczy, aby pomyślnie przejść proces weryfikacji w serwisie bukmacherskim. W procesie weryfikacji konta należy załączyć zdjęcie obu stron dowodu osobistego.

Jakie jeszcze dokumenty są wymagane przez bukmachera?

Jak już mówiliśmy, bukmacher w procesie weryfikacji konta sprawdza także adres zamieszkania. W tym celu należy załączyć dokument z ostatnich trzech miesięcy, na którym widnieją dane osobowe oraz adres zamieszkania. Najczęściej jest to po prostu rachunek za media lub wyciąg z rachunku bankowego. Dokument powinien być zachowany w formacie pdf. Co ważne, użytkownicy mają możliwość zasłonięcia wrażliwych informacji, których nie muszą ujawniać. Jeśli jest to wyciąg za konta bankowego, klient może zasłonić np. stan konta.

Czy udostępnione dane osobowe są bezpieczne?

Tak, legalni bukmacherzy internetowi stosują bardzo nowoczesne zabezpieczenia, które praktycznie wykluczają możliwość przejęcia Twoich danych przez osoby trzecie. Pamiętaj jednak o podstawowych zasadach bezpieczeństwa – jeśli otrzymasz email z prośbą wiadomości zwrotnej z dokumentem tożsamości, absolutnie tego nie rób! To oszustwo mające na celu wyłudzenie danych. Proces weryfikacji konta można przejść wyłącznie na szyfrowanej stronie bukmachera. Dla osób szczególnie ceniących sobie bezpieczeństwo danych, mamy pewien sposób, który pozwoli zarejestrować konto bez skanu dowodu osobistego. Taką możliwość dają nam bukmacherzy oferujący swoje usługi także w punktach naziemnych, w tym chociażby Superbet. Cały proces rejestracji i weryfikacji konta można przejść w punkcie naziemnym, bez udostępniania danych w Internecie.

Czytaj również:  Dlaczego przy rejestracji konta u bukmachera muszę podać numer PESEL?